Program Szkoły Rodzenia „Lidia”

 1. Rozwój Dziecka w łonie Matki.
 2. Rzeczy niezbędne dla Matki i Dziecka podczas pobytu w szpitalu.
 3. Poród:
 • symptomy zbliżającego się porodu,
 • okresy porodowe,
 • poród aktywny, rodzinny,
 • ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające,
 • dogodne pozycje podczas porodu (pozycje wertykalne),
 • udogodnienia porodowe,
 • imersja wodna, poród do wody,
 • problem bólu podczas porodu.
 1. Przygotowanie do ewentualnego cięcia cesarskiego.
 2. Rola Ojca:
 • uczestnictwo w porodzie,
 • przygotowanie do ojcostwa i opieki nad Dzieckiem.
 1. Połóg:
 • omówienie przebiegu połogu fizjologicznego (czas trwania, zmiany zachodzące w organizmie kobiety),
 • rozwiązywanie problemów fizjologicznych i psychologicznych,
 • powrót płodności po porodzie,
 • dieta w okresie połogu.
 1. Karmienie piersią:
 • zalety i korzyści dla Matki i Dziecka,
 • techniki przystawiania dziecka do piersi,
 • dieta Matki karmiącej,
 • najczęstsze problemy okresu laktacji oraz pomoc w ich rozwiązywaniu.
 1. Wyprawka dla Noworodka.
 2. Pielęgnacja Noworodka – warsztaty:
 • kąpiel,
 • toaleta ciała,
 • przewijanie,
 • ubieranie,
 • właściwe układanie.
 1. Nauka wiązania i noszenia Dziecka w chuście.
 2. Masaż Noworodka, elementy pierwszej pomocy.
 3. Masaż Kobiety podczas ciąży i w czasie porodu.
 4. Zwiedzanie Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć.
 5. Jak i w czym bezpiecznie przewozić Dziecko - spotkanie ze specjalistą.

foto program