Chusta to najzdrowsze i najlepsze rozwiązanie zarówno dla Rodzica jak i Malucha.

Dzieci powinny być noszone w chustach ponieważ:

  • potrzeba bliskości jest podstawową potrzebą Dziecka,
  • jest to dla Dziecka i Mamy przedłużenie okresu ciąży, kiedy dziecko słyszało jej bicie serca, poruszało się razem z nią, poznawało życie toczące się dookoła niego,
  • noszenie Dziecka w chuście daje Mamie swobodę ruchu, nie tylko w domu, ale i poza nim.
  • zaspokojona zostaje potrzeba bezpieczeństwa, dając Dziecku pewność siebie i odwagę w odkrywaniu świata.

ZALETY NOSZENIA DZIECI W CHUSTACH

Szczęśliwe Dzieci:

 

Noszone Dzieci płaczą mniej, według badań opublikowanych w magazynie Pediatrics, Dzieci noszone przez 3 godziny dziennie płaczą 43 % mniej w ciągu dnia i 54 % mniej wieczorem.

 

Zdrowe Dzieci:

 

Poruszanie się razem z Rodzicem w chuście stymuluje rozwój Dziecka, badania wykazują, że Wcześniaki, które są dotykane i tulone rozwijają się szybciej i lepiej przybierają na wadze.

 

Pewni siebie Rodzice:

 

Dzięki noszeniu Dziecka w chuście, Rodzice łatwiej odczytują komunikaty Dziecka, wnikliwiej obserwują mimikę, gesty i ruchy Dziecka (wpływa to szczególnie korzystnie na matki zagrożone lub dotknięte depresją poporodową).

 

Kochający Opiekunowie:

 

Chusta wzmacnia również więź Niemowlęcia z innymi, poza Mamą, członkami Rodziny, Dziecko noszone przez Tatę nawiązuje z nim bardzo szybko bliską więź, poznaje jego głos, bicie serca.

 

Wygoda i swoboda:

 

Zaspakajając potrzebę bliskości Dziecka, można swobodnie zajmować się starszym Dzieckiem, domem, pójść na zakupy.

 

Warsztaty wiązania chust skierowane do przyszłych Rodziców,
którzy chcą nauczyć się prawidłowo nosić Dzieci w chustach

 

Warsztaty odbywają się w Szkole Rodzenia ,,Lidia”

  • warsztaty i konsultacje prowadzone są przez certyfikowaną instruktorkę wiązania chust,
  • warsztaty są realizowane w ramach Szkoły Rodzenia ,,Lidia”,
  • instruktaż jest przeprowadzany z użyciem specjalnie dostosowanej chusty do noszenia – nauka wiązania chust z własnymi Pociechami,
  • dla Rodziców oczekujących na Dziecko, instruktaż jest przeprowadzany z użyciem specjalnej lalki treningowej,
  • możliwość indywidualnego systemu nauczania wiązania chust,

 

„Dzięki noszeniu noszący i noszony poznają się, rozumieją i wzajemnie się żywią mlekiem oraz witaminą R i D, czyli Ruchem i Dotykiem! Życie biegnie swoim torem, a noszone dziecko jest świadkiem, a nie pasażerem na gapę”.

(Dumonteil-Kremer - „Noś swoje dziecko”).