Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Dbając o zdrowie oraz życie naszych milusińskich, w ramach spotkań w naszej szkole proponujemy przyszłym Rodzicom warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych sytuacjach.

 

Podczas zajęć prowadzonych przez dyplomowanego ratownika medycznego poruszane są bardzo istotne kwestie, które mają na celu edukację przyszłych Rodziców, jak nie dopuścić do sytuacji niebezpiecznych, a jeśli już takowe mają miejsce uczymy co robić, lub czego robić nie należy.

 

pierwszapomoc

W przyjaznej atmosferze realizujemy teoretyczną i praktyczną edukację na temat:

  • motywacji do czynności ratowniczych
  • zaburzeń w oddychaniu, zakrztuszeniu, zadławieniu, bezdechu
  • postępowania w resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) – dorośli, dzieci
  • krwotoków, ran, złamań
  • następstw działania ciepła i zimna na organizm
  • odwodnienia
  • gorączki

 

Badania oraz statystyki pokazują, że osoby przeszkolone na poziomie podstawowym są w stanie efektywnie działać. Nawet minimalna wiedza daje nam poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że „w razie czego" będziemy bardziej spokojni – bo strach wynika z niewiedzy.

 

Jak mówi stare porzekadło: umiesz liczyć, licz na siebie.